Potencijalna rang lista korisnika grant sheme Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) za 2017. godinu

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA MOSTAR Povodom Javnog konkursa za odabir korisnika grant sheme “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)” za 2017. godinu, objavljenog u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 25/17, te u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i “Dnevni list” od 05.04.2017. godine, a na osnovu stava 2. člana 8. Pravilnika o postupcima […]