Proizvodi iz Bosne i Hercegovine na sajmu prehrane “WorldFood Moscow 2017”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, organizirala je izlaganje kompanija iz Bosne i Hercegovine na Međunarodnom sajmu prehrambenih proizvoda – WorldFood Moscow 2017, koji se održava od 11. – 14. septembra 2017.godine u Moskvi (Ruska Federacija).

Poziv za poslovnu posjetu sajmovima u Turskoj

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obavještena od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da će se u periodu od 20. septembra do 7. oktobra 2017. godine u Republici Turskoj održati četiri sajma, i to: 1. Sajam prehrambenih proizvoda i pića, prehrambene industrije, opreme za skladištenj, hlađenje, transport i markete- FOOOD ISTANBUL 2017 2. Međunarodni sajam […]