Potencijalna rang lista korisnika grant sheme Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) za 2017. godinu

Potencijalna rang lista korisnika grant sheme Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) za 2017. godinu
Grantovi

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA MOSTAR

Povodom Javnog konkursa za odabir korisnika grant sheme “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)” za 2017. godinu, objavljenog u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 25/17, te u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i “Dnevni list” od 05.04.2017. godine, a na osnovu stava 2. člana 8. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede (“Službene novine Federacije BiH”, br. 50/13,55/13isp i 86/13) i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrlenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 16/17), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu

 

RANG LISTU

KORISNIKA GRANT SHEME “JAČANJE

KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

(MSP)” ZA 2017. GODINU

 

Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđuje se potencijalna rang lista korisnika grant sheme “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)” za 2017. godinu, kako slijedi

 

R/b Naziv podnositelja zahtjeva Sjedište
1 MELIMED Gradačac
2 MAKSUMIĆ-KOMERC Konjic
3 KOLMIX Velika Kladuša
4 CONFIG Mostar
5 TEKSTILNA INDUSTRIJA Mostar
6 REGENERACIJA Velika Kladuša
7 EKO SIR PUĐA Livno
8 MAVI Travnik
9 BULJŠAĆ Ilidža
10 SECOM Visoko
11 RAŠMER Sarajevo
12 INFONET Tuzla
13 MISTRAL TECHNOLOGIES Sarajevo
14 BFM Travnik
15 DUKAT Jelah-Tešanj
16 WOOD TEAM Ilijaš
17 SEJDIĆ COMMERCE Odžak
18 INOX PARTNER Donji Vakuf
19 NSoft Mostar
20 FREKFENT Sarajevo
21 OBALA GRUPA Čitluk
22 MENDIJANA Bugojno
23 KRANING Lukavac
24 MORE SCREENS Mostar
25 BITA-INVEST Tuzla
26 ALGORITAM-INŽENJERING Živinice
27 SACOM Ilijaš
28 MELL-PLAST Bosanski Petrovac
29 FH PRINCES TRADE Ilijaš
30 INGRAS Gornji Vakuf-Uskoplje
31 STOLAR Jablanica
32 DIM Drvar
33 MODIMEX Mostar
34 LONČARPLAST Posušje
35 ĆOSIĆPROMEX Usora
36 MLIN MAJIĆ Odžak
37 KARAŠIN-KOMERC Bugojno
38 GLOBAL TRADE Mostar
39 LB Tomislavgrad
40 FANA Srebrenik
41 SKULAPROGRAMS Doboj Jug
42 SINANOVIĆ Tešanj
43 INEA Hadžići
44 KRONOS Tešanj
45 STAKLORAD Mostar
46 AB NERETVA Mostar
47 FORTIN Tešanj
48 KALIM-PROFIL Tešanj
49 B&M COMERC Tešanj
50 ES-STAHL Tešanj
51 Global metal construction Usora
52 E&S plast Tešanj

 

Napomena: Na osnovu stava 3. člana 8. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede (“Službene novine Federacije BiH”, br. 50/13, 55/13isp i 86/13), podnosioci prijava čiji nazivi nisu objavljeni u predloženoj potencijalnoj Rang listi korisnika grant sheme “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)” za 2017. godinu, mogu uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objave ove potencijalne Rang liste u “Službenim novinama Federacije BiH”, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijava. Ukoliko se prigovor prihvati, naziv će se naknadno objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. u Konačnoj listi korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2017. godinu. Prigovori se podnose na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Mostar, 88000, ulica dr. Ante Starčevića bb /Hotel “ERO”/, sa naznakom “Prigovor na rezultate Javnog natječaja”. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zadržava pravo da izvrši korekciju potencijalne Rang liste, ukoliko se naknadno utvrdi da je učinjen eventualni propust prilikom utvrđivanja iste.

Sva pravna lica kao konačni korisnici poticajnih sredstava biće naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora o dodjeli poticajnih financijskih sredstava.

 

POSEBNA OBAVIJEST

Podnosioci prijava, čiji nazivi nisu objavljeni u predloženoj potencijalnoj rang listi, o razlozima zbog kojih nisu objavljeni u listi, mogu se upoznati uvidom u LISTU PODNOSIOCA PRIJAVA KOJI NISU UVRŠTENI NA POTENCIJALNU RANG LISTU KORISNIKA GRANT SHEME “JAČANJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP)” ZA 2017. GODINU IZ FORMALNO PRAVNIH RAZLOGA, koja je objavljena na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

 

(Sl-881/17-F)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa