Poziv za učešće na seminaru „Kreativno upravljanje promjenama u poslovanju sa EU kompanijama – društvena odgovornost preduzeća“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji i uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH i Privredne komore Unsko-sanskog kantona organizira seminar na temu „Kreativno upravljanje promjenama u poslovanju sa EU kompanijama – društvena odgovornost preduzeća“.

Poziv za učešće na „Svjetskom forumu za razvoj izvoza“ i B2B susretima

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da će se u organizaciji Međunarodnog trgovinskog centra (International Trade Centre – ITC), institucije Organizacije ujedinjenih nacija (OUN), uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i spoljne trgovine Mađarske, 25 i. 26. oktobra 2017. godine u Budimpešti održati „Svjetski forum za razvoj izvoza“ (World Export Development Forum).

Forum trgovine i ulaganja Velike Britanije i BiH

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da Ambasada Bosne i Hercegovine u Velikoj Britaniji, u saradnji sa DMA (Developing Markets Associates Agency), organizuje drugi po redu Forum trgovine i ulaganja Velike Britanije i Bosne i Hercegovine. Forum će se održati 19. septembra 2017. godine u Londonu. Preliminarnim programom događaja predviđena su obraćanja skupu najviših državnih […]

Poslovni forum ‘Italy & Bosnia and Herzegovina – Building Together’

Agencija za promociju u inostranstvu i internacionalizaciju italijanskih preduzeća – ICE Sarajevo, u saradnji sa Ambasadom R. Italije u Bosni i Hercegovini i Italijanskim udruženjem građevinskih firmi (ANCE), organizuje dvodnevni Poslovni forum pod nazivom “Italy & Bosnia and Herzegovina – Building Together”, koji će se održati 06. jula/srpnja u Sarajevu i 07. jula/srpnja 2017. godine u Banjaluci. Poslovni […]