RMU “Đurđevik” je počeo s radom 1936. godine kada je otvorena prva jama “Suhodanj”. Organizacioni dijelovi RMU “Đurđevik”: Pogon Površinski kopovi “Višća” , Pogon Jama “Đurđevik”, Pogon “Separacija” i Pogon “Društveni standard i rekultivacija”. Proizvodnja uglja se ostvaruje na lokalitetima “Đurđevik” i “Višća”.

 

Ukupna godišnja proizvodnja mrkog uglja je oko 600.000 tona uglja.
Ukupan broj zaposlenih je blizu 1000.

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” d.o.o. – Đurđevik:

  • Halid Čičkušić, dipl. ing.rud., predsjednik Nadzornog odbora
  • Edin Delić, dipl ing. rud., član Nadzornog odbora
  • Enes Sahačić, dipl.ing.arh., član Nadzornog odbora

Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” d.o.o. – Đurđevik:

  • mr. Samir Hadžić, dipl.ing.geod, Direktor
  • Hidajet Jusufović, dipl.ing.rudarstva, Izvršni direktor za tehničke poslove
  • Salkan Butković, dipl. menadžer javne uprave, Izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove.

Radno vrijeme

Ponedjeljak

-

Utorak

-

Srijeda

-

Četvrtak

-

Petak

-

Subota

-

Nedjelja

-

-

Adresa

Adresa:

Đurđevik bb

GPS:

44.4113316, 18.6495773

Kontaktirajte menadžment
Plan My Route