Fotografisanje kompanije 360°
DaNe

Izrada PR teksta

Istaknuti proizvodi ili usluge sa fotografijama

Priznanja (Za kvalitet, Marketinški nastup, Društvenu odgovornost)

Tradicija (Kratka priča o nastanku i razvoju sa personaliziranim doprinosima)