Dobar menadžer donosi više od novca

Ako je vaš posao takav da zahtijeva da vi istovremeno niste jedini menadžer, onda je sva prilika da ćete morati da pronađete nekoga ko će obavljati tu važnu funkciju. Nezavisno od toga da li pričamo o menadžeru koji će nadgledati sve procese unutar firme ili samo jedan njihov dio, prije nego što ga pronađete, postoji […]