Izvozimo naše proizvode a ne našu djecu, zaključak je II Business Strategic Foruma u Tuzli

Tuzlanski Kanton će u narednom periodu biti epicentar dva mega energetska projekta koji strateški mogu da daju šansu domaćim građevinskim, energetskim i software kompanijama da uz izgradnju ovakvih energetskih sistema i sami postanu lideri. Ovakve se investicije na jednom uskom geografskom području događaju jednom u 100 godina. A svi znamo da svaki novi investitor bilo […]

Dobar menadžer donosi više od novca

Ako je vaš posao takav da zahtijeva da vi istovremeno niste jedini menadžer, onda je sva prilika da ćete morati da pronađete nekoga ko će obavljati tu važnu funkciju. Nezavisno od toga da li pričamo o menadžeru koji će nadgledati sve procese unutar firme ili samo jedan njihov dio, prije nego što ga pronađete, postoji […]