Ramiz Karić Predsjednik Udruženja poslodavaca TK: “Dualnim obrazovanjem dobijete mladog čovjeka koji je spreman početi da radi čim završi školu” (Video)

Ramiz Karić Predsjednik Udruženja poslodavaca TK: “Dualnim obrazovanjem dobijete mladog čovjeka koji je spreman početi da radi čim završi školu” (Video)
Intervju Novosti

Ugostili smo direktora firme „Herceg“ iz Srebrenika i predsjednika Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Ramiza Karića od kojeg smo htjeli saznati više o Udruženju poslodavaca, njihovim aktivnostima, privredi, dualnom obrazovanju i mnogim drugim važnim temama.

Šta je osnovni zadatak Udruženja poslodavaca i koje aktivnosti sada sprovodite?

Poslodavci su jedan od socijalnih partnera sa vlastima i sindikatima. Osnovna zadaća Udruženja jeste da u kontaktu sa vlasti štiti svoje vlastite interese tj. kroz zakone ispraviti one stvari koje su negativne, da se to dovede u funkciju kao u modernim zemljama Evrope.

Stav Udruženja poslodavaca prema reformskoj agendi?

Reformska agenda je još uvijek neka “tama”, kada se krenulo u reformsku agendu, krenulo se s krajeva odnosno sa sredine a trebalo je krenuti od početka. Kada su se ukidali podsticaji za izvoznike i sada smo jedinstven prostor u regionu gdje naši izvoznici nemaju nikakav podsticaj, znači prepušteni su na milost i nemilost i kada se ukidani ti podsticaji trebalo je da ide paralelno jedan zakon koji je trebao nadomjestiti to ukidanje. Zakon o poticajima paralelno da se desi sa zakonom o porezu na dobit koji je isključio poticaje izvoznicima.

Zašto je bitno imati Udruženje poslodavaca i ko ustvari ima koristi od toga?

Kada dođe poslodavac sam tj. kao pojedinac da li je to u kontaktu s vlašću ili udruženjima sindikata to je ipak minorna stvar. Grupacija poslodavaca TK tj. njene članice zapošljavaju ukupno negdje oko 40% ukupnog broj zaposlenih u privredi i nema takve sile pa ni vlasti koja će sebi dopustiti da ne pristane na razogovre sa predstavnicima takvog udruženja.

Stav Udruženja poslodavaca prema masovnom odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine, imamo li sistemsko rješenje da zaustavimo trend odlaska? 

Jedino sistemsko rješenje je ono što se trebalo već desiti, znači Vlada federacije je opštim kolektivnim ugovorom smanjila te nadležnosti, znači ukinuti su topli obroci, i to je trebalo da rezultira smanjenjem doprinosa, međutim taj ciklus se nije desio. Sasvim sam siguran da vlast uopšte ne reaguje na ovu pojavu ipak ozbiljnog odlaska mladih ljudi. Treba poreze i doprinose spustiti na nivo od 45 do 50 procenata i taj dio bi dao zamah novim zapošljavanjima tako da bi ta pojava bila koliko toliko ublažena.

Vaše mišljenje o dualnom sistemu obrazovanja?

Svjedoci smo da na biroima za zapošljavanje ne možete naći nijednog zidara, tesara, armirača, keramičara, vodoinstalatera, ako imamo to su uglavnom ljudi pred kraj radnog vijeka koji su ostali bez posla. Dualnim obrazovanjem bukvalno dobijete mladog čovjeka koji je spreman početi da radi čim završi školu.

Pored problema odlaska mladih, koji su najveći izazovi privrednika u narednom periodu?

Imamo takav politički sistem koji ima 10 kantona koji kreiraju obaveze imamo federaciju koja kreira obaveze imamo opštinske nivoe koji kreiraju obaveze i to je toliko šarenilo da je to zaista nevjerovatno, imate da je jedan privredni subjekt u daleko povoljnijem položaju u odnosu na privredni subjekt iz druge opštine i to se nebi smjelo dešavati.

Šta poslodavac mora ispuniti kako bi postao punopravni član Udruženja poslodavaca?

Sve članice UP prije svega moraju izvršavati svoje obaveze prema državi, prema zaposlenima i da su spremni da prihvate prava i obaveze koje se tim članstvom dobiju.

Vaša poruka privrednicima?

Bez obzira na kojem nivou djeluju da li je to opštinski, kantonalni ili federalni da se učlanjuju u Udruženja jer članarine koje se plaćaju dijelom mogu biti i simbolične ali je sasvim sigurno da će kao kolektivitet imati koristi. Najlakše ili najteže je za svakog pojedinca je kada ostane sam a kada je u pitanju kolektivitet, ipak snaga je u kolektivitetu.


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa