Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis, uz materijalnu podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta poziva sve zainteresovane da prisustvuju

Seminaru i radionici

Energetska Efikasnost za rast konkurentnosti u turizmu“

– Učešće besplatno, broj mjesta ograničen –

 

Energis poziva vlasnike, menadžere ili odgovorna lica hotela i motela na seminar i radionicu, koji će se održati u

Petak, 10.03.2017. sa početkom u 10:00 sati,

Prostorije Internacional business centar, na adresi Josipa Štadlera br.6, Sarajevo.

Sadržaj seminara i radionice je koncipiran tako da ukaže na važnost kontrole potrošnje energenata i prikaže mogućnosti finansijskih ušteda primjenom mjera energetske efikasnosti. Seminar i radionica će potvrditi da unapređenje energetske efikasnosti i odnosa prema okolini može uticati na rast profitabilnosti i konkurentnost.

Prijave za učešće se podnose slanjem popunjenog prijavnog obrazaca sa linka na e-mail adresu info@energis.ba.

U slučaju velikog broja prijavljenih organizator zadržava pravo izbora učesnika prema procjeni korisnog efekta edukacije na poslovanje hotela ili motela. Odabranim učesnicima će se dostaviti upitnik na osnovu kojeg će stručni tim Energisa analitičkom metodom izvršiti okvirnu procjenu efikasnosti energetskog sistema i CO2 otiska objekta, te predložiti potencijalne mjere za poboljšanje sistema i smanjenje negativnog uticaja na okoliš.

Rok za prijavu je 22.02.2017. godine do 18:00 sati, a odabrani učesnici edukacije će biti kontaktirani putem e – maila u roku od 5 dana nakon zatvaranja poziva za učešće na seminaru i radionici.

LOKACIJA: Josipa Štadlera br.6, Sarajevo