U skladu s potrebama da poboljšate prodajne procese unutar vaše firme, organizacije ili tima, Apriori BH organizira seminar na kojemu će polaznici kroz praktične primjere i vježbe izraditi plan prodaje i saznati kako izračunati cijene za svoj poslovni model.

BANJA LUKA, 14.03.2017.

SARAJEVO, 15.03.2017.

MOSTAR, 16.03.2017.

TEME SEMINARA PO OBLASTIMA

•          Elementi poslovnog plana (Operativni i financijski plan);

•          Vrste kupaca: koji su Vaši?

•          Motivi kupaca i prilagođavanje Vaših prodajnih strategija tim motivima;

•          Izrada prodajnih strategija;

•          Sadržaj financijskog plana (novcani proracun);

•          Sadržaj operativnog plana (plan prodaje, zaposljavanja i distribucije);

•          Kreiranje plana prodaje (odredjivanje kolicine, cijena, prodajnog budzeta);

•          Kalkulacije cijena;

•          Kreiranje cjenovne politike;

•          Određivanje cijena (u veleprodaji, maloprodaji, prodaji usluga);

•          Planski sustav popusta na cijenu prema kupcima, klijentima i mušterijama (politika davanja popusta, iznos popusta);

•          Izračun isplativosti projekta ili investicije (određivanje budžeta: nabavnog, marketinškog, troška prodaje);

•          Uspješno izvještavanje samome sebi. I drugima.

Predavac na radionici je BORIS VULIĆ koji posljednjih 20 godina rukovodi maloprodaju u vlastitim maloprodajama i u velikim firmama poput FINA-e i Erste Grupe. Vodi prodajne i marketinške kampanje za robu široke potrošnje, te B2B i elektronske poslovne usluge. Koordinira timom za kalkulacije. Kreira prodajne planove za velike, srednje i male sisteme i usklađuje planove i poslovne strategije.

Više informacija, program i prijava s detaljima na www.apriori.ba 

LOKACIJA: Banja Luka, Sarajevo, Mostar