Počinje: 16/12/2016
12:00 AM
Završava: 16/12/2016
12:00 AM

Lokacija eventa

Sarajevo

GPS 43.8562586, 18.413076300000057

Pismena ili usmena komunikacija, bez obzira na tematiku – sadržaj, je način na koji predstavljamo sebe i one u čije ime komuniciramo. S toga, od izuzetne važnosti je kako i na koji način se obraćamo drugima, odnosno, tko nas i kako predstavlja. Od toga ovisi naša ozbiljnost i profesionalnost.

Svakodnevno se susrećemo sa poslovnim dopisima, upravnim, zakonskim i drugim aktima koji su obilježeni brojnim pravopisnim greškama. Ovakve greške, ne samo da ukazuju na našu nepismenost i ozbiljnost već i, često, dovode do nesporazuma i pogrešnih zaključaka. Ovo je naročito slučaj kod normativnih akata.

Kako bi smo ukazali na značaj ovog pitanja, i pokušali razjasniti brojne pravopisne (jezičke) nedoumice, organizirali smo seminar na temu: Ortografija (pravopis) i nedoumice u pisanju administrativnih i poslovnih tekstova.Predavač na seminru je dr. sc. Almira Džanić.

Seminar je namijenjen direktorima javnih i privatnih preduzeća, direktorima javnih ustanova, državnim službenicima i namještenicima, sudijama i advokatima, parlamentarcima i općinskim vijećnicima, novinarima i drugima koji u obavljanju svojih dužnosti pismeno komuniciraju.

Seminar će se održati u 16.12.2016. godine, u Sarajevu. Prijavu izvršiti do 14.12.2016. godine elektronski, putem prijavnog obrazca na službenoj web stranici: www.logis.ba ili na e-mail: info@logis.ba ili pozivom na tel.062/787-669.

Cijena ulaznice (kotizacije)
Besplatno
$0,00