Počinje: 18/01/2017
12:00 AM
Završava: 20/12/2016
12:00 AM

Lokacija eventa

Graz

GPS 47.070714, 15.439504

Vanjskotrgovinska organizacija Privredne komore Austrije u suradnji sa austrijskim Udruženjem za biomasu organizuje Centralnoevropsku konferenciju o biomasi.

Centralnoevropska konferencija o biomasi ce se upriličiti od 18. do 20. januara 2017.godine u Grazu.

Dateljnije informacje o programu rada konferencije na web-site: http://www.cebc.at/home/ .

Cijena ulaznice (kotizacije)
EUR
540,00