Počinje: 15/12/2016
12:00 AM
Završava: 15/12/2016
12:00 AM

Lokacija eventa

Banski Dvor Banja Luka

GPS -

U  Direkciji za izbor najmenadžera i najkompanija izjavili da je sve spremno za 35. izbor najuspješnijih menadžera Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u izboru Nezavisne regionalne agencije iz Zenice, časopisa Euromanager i Evropskog udruženja menadžera. Ceremonija će biti održana 15. decembra u Banskom dvoru u Banja Luci. 

Interesovanje za ovu nagradu, i pored ekonomskih poteškoća je ogromno, tako da je za nju nominovano oko 1.000 uspješnih menadžera i kompanija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Ove godine će  se dodijeliti i nagrade za najuspješnije investicije u Bosni i Hercegovini, a ova nagrada je pripala Hotelu Hills u Sarajevu, kao najinvesticiji za najhotel u državi, i Fabrici SREBRENIČANKA u Srebrenici, za savremenu fabriku pomfrita.

Značajno je da veliki broj kompanija i menadžera  iz Bosne i Hercegovine,  i u ovoj  godini,  i pored teškoća, bilježi izvanredne rezultate u radu i ima dobre rezultate rada, koji dosežu mjereno po dobiti više desetina miliona maraka, a prisutan je i razvoj novih tehno-logija i novih investicija. To ohrabruje i te kompanije i njihove menadžere, ali i druge me-nadžere i kompanije koji žele uspjeh.

Nagrade “Oskar popularnosti – najmenadžer godine” će u Banja Luci uz prisustvo oko 300 uspješnih menadžera i ljudi iz vlasti, nauke i biznisa biti uručene ZVIJEZDAMA biznisa, a primiće ih po ocjeni Nezavisnog Žirija 20 najboljih menadžera iz Bosne i Hercego-vine iz različitih oblasti biznisa.

Do sada je za više od 20 godina koliko traje ova nagrada, nagradu primilo oko 400 uspješnih menadžera i kompanija iz BiH i četrdesetak zemalja jugoistočne i srednje Evrope, a  nagrada je sama po sebi postala svojevrstan brend.

U četvrtak, 15. decembra, u Banja Luci će biti  održana i međunarodna Poslovna konferencija, Biznis forum, gdje će na temu “Ekonomski razvoj  i saradnja – kuda i kako u dalje u 2017. godini?” govoriti najuspješniji menadžeri, naučni radnici, te političari. Uvodničari su Zekerijah Smajić, “Biznis i evropske integracije”, Ismet Briga, direktor namjenske industrije FBiH – o namjenskoj industriji kao faktoru iniciranja razvoja drugih grana privrede, a na Forumu će govoriti i Adnan Šteta, direktor kompanije VELPRO i potpredsjednik Organizacionog odbora Foruma, Marica Vidaković, direktorica MIRE Prijedor, ministar u Vladi RS-a Petar Đokić, Amer Bukvić, direktor BBI banke i Sarajevo biznis foruma, Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Komore Federacije BiH, ministar u Vijeću Ministara BiH Ismir Jusko, te menadžeri Duško Pantović, Darko Partalo  i drugi.

Svi oni će predlagati konkretna rješenja za bolje poslovanje kompanija u 2017. godini.

Pored nagrada iz biznisa, u Banja Luci će biti uručene i nagrade najministrima, najnačelnicima opština i najambasadoru u Bosni i Hercegovini.

Prva nagada  “ZLATNA PLAKETA – Ličnost 2016. godine” u BiH i regionu će biti uručena ambasadoru LARSU-GUNNARU WIGEMARKU, za nesebično angažovanje, pomoć i podršku Bosni i Hercegovini na putu razvoja i evropskih integracija.

 

Cijena ulaznice (kotizacije)
Besplatno
0,00