Znak koristi trougao sa zastave, boje i zvjezdice koji ima snažan komunikacijski alat kada je u pitanju bosanskohercegovački identitet. Minimalnom intervencijom spajanjem poruke (Made in BiH) i žutog trougla (izgleda države) te u unutrašnjosti trougla strelica za naprijed i gore (uspravno), sugeriše se napredak države BiH. Povezivanjem zvjezdica i boja sa EU obilježjima nedvosmisleno povezujemo identitet BiH i EU. Tehnički, znak je vrlo aplikativan što je u skladu sa korištenjem u svim njegovim budućim potrebama.