Poziv za učešće na seminaru „Kreativno upravljanje promjenama u poslovanju sa EU kompanijama – društvena odgovornost preduzeća“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji i uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH i Privredne komore Unsko-sanskog kantona organizira seminar na temu „Kreativno upravljanje promjenama u poslovanju sa EU kompanijama – društvena odgovornost preduzeća“.

Poziv za učešće na „Svjetskom forumu za razvoj izvoza“ i B2B susretima

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da će se u organizaciji Međunarodnog trgovinskog centra (International Trade Centre – ITC), institucije Organizacije ujedinjenih nacija (OUN), uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i spoljne trgovine Mađarske, 25 i. 26. oktobra 2017. godine u Budimpešti održati „Svjetski forum za razvoj izvoza“ (World Export Development Forum).